Formål

Formål

En stor del af lægesekretærens arbejde består i at kommunikere på flere niveauer. Vi kommunikerer dagligt med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer, og vi kommunikerer på forskellige måder, f.eks. skriftligt, mundtligt og telefonisk. Derudover møder vi mange mennesker i løbet af en dag, som kræver, at vi kan tilpasse kommunikationen til det menneske, vi står overfor, og hvilken situation patienten befinder sig i. Desuden møder vi mange forandringer i hverdagen – det være sig udflytning, den teknologiske udvikling m.m., som resulterer i store krav om information og formidling.  

De konstante omstillinger i løbet af en dag stiller derfor store krav til lægesekretærens kommunikative færdigheder.  

Vi ønsker derfor med vores konference at sætte fokus på netop kommunikation og give deltagerne en faglig og underholdende dag. Målet er, at alle kan gå hjem med nye værktøjer, som klæder den enkelte lægesekretær på til at kommunikere professionelt, så vi kan yde den bedste service – med hjertet på rette sted.