Glennie Grønne

Glennie Grønne

Coach, sygeplejerske og udviklingskonsulent.

“Stop en halv og bliv hel -med hjernen og hjertet som medspiller”.

Glennies indlæg handler om glæden ved at skabe og opleve High performance i
hverdagen. Det er fyldt med inspiration til, hvordan vi kan træne os i selv i at kunne
mere, og blive mere bevidste om blinde vinkler og aktivere flere iboende ressourcer –
særligt under pres. Det handler om at gøre det svære lettere med nye perspektiver
og redskaber til at opnå nye højder i det professionelle samarbejde ved blandt andet
brug af en tilpasset kommunikation.

——-

I 2006 traf Glennie Grønne det valg at starte KONEKT grundet et stort ønske om at arbejde mere målrettet og strategisk med at skabe High Performance – både i lille og stor format.
Hun brænder for at udvikle sund fremdrift via en realistisk og gennemarbejdet gameplan og derefter holde retningen – også under pres. Glennie er sygeplejerske og har, i ønske om at skabe sunde systemer hele vejen omkring sig, videreuddannet sig inden for formidling, coaching, adfærdspsykologi og strategi.

Glennie er certificeret coach og er tilknyttet som konsulent, underviser og censor for AXEPTs nye coaches. Derudover er hun certificeret stresscoach, certificeret i profilanalyseredskaberne Extended DISC og E-Stimate, er fuld diplomuddannet i formidling og er trænet i Stifiner-programmet, hvor hun også fungerer som professionel coach i samarbejde med bl.a. jægersoldater.